WROCŁAWSKA STRONA HELAS-a

HELAS – Europejska Sieć Helio- i Asterosejsmologii

Działania Koordynujące, 6 Program Ramowy Komisji Europejskiej

Data rozpoczęcia projektu:

1 kwietnia 2006

Data zakończenia projektu:

31 marca 2010

Cel projektu:

Koordynacja badań i współpracy pomiędzy instytucjami europejskimi zajmującymi się helio- i astersejsmologią.


broszura:
HELAS
ulotka:
HELASHELAS Wrocław Workshop
Webmaster: